Rental Terms

Here you find our Rental Terms and Agreements for your booking.

(Swedish translation will follow below)

This is always included in the rental price of the property:
• Bed Linnen and Shower towels, one set per person. ( You bring your own beach towels)
• Air conditioning for the entire rental period
• Electricity and water consumption
• Wireless Internet access
• Cable TV
• Free parking place for rental car
• Final cleaning on the departure day. (Note: General tidy up will be done by the tenant)

Payment terms on the booking of a property:
• First deposit payment of 30% of the rental amount is made latest 3 days after booking the property.
• The final 70% payment of the rental amount payable 60 days before arrival date.

Property Damage Deposit:
• All our properties has got a damage deposit, the damage deposit is paid upon final payment and refunded 7 days after your departure date from the property.

Damage Deposit Amount for the whole stay:
Apartment: 150 Euro
Town House: 150 Euro
House/Villa: 300 Euro

Personally liable for the property:
• Minimum age to renting a property is 27 years old.
• The person who is responsible for booking the property is also personally responsible that the property is returned in the same condition it was picked. Should damage or missing equipment or similar occur, the tenant will pay the full amount of replacing, repairing the damage including any craftsmen cost.

Covid-19 Cancellation Policy
• If Covid-19 restrictions will not allow you to travel in your home country or in Spain you have free change of dates on your booking for 18 months from your original arrival date.

In case of normal cancellation:
• Cancellation that is made more than 60 days before arrival date, we refund half of the 30% deposit payment.
• If cancellation is made less than 60 days before departure date, there will be no refund of the paid amount.
• We recommend our tenants to take out travel insurance

Pets and Smoking:
• Pets are not allowed into any of our properties, due to allergic reasons for our tenants.
• Smoking is of course completely prohibited in all properties and their terraces.

Cleanliness of the property on the departure day:
• Final cleaning is included in the rental price.
• Dish washing and general tidy up are not included in the final cleaning and must be done by the tenant before departuring the property.
• If the tenant haven’t done the general tidy up of the property, so that the cleaners need to spend  time on dish washing or reseting the property, this will be charged against the deposit.

—————————————-

Bokningsvillkor

Detta ingår i hyran av Fastigheten:
• Sänglakan och Duschhandukar, ett set per resenär. (Badlakan till stranden tages med själv)
• Air Condition för hela hyrestiden, kyla sommar samt värme vinter
• El o vatten konsumtion under hyrestiden
• Trådlöst Internet
• Kabel-TV
• Fri parkeringsplats till bil (Vid Oasis och Alhambra området)
• Slutstädning ingår i hyran, (Obs! Allmän återställning av hyrestagaren)

Betalningsvillkor vid bokning av Fastigheten:
• Första betalningen på 30% av hyresbeloppet görs senast 3 dagar efter bokning av fastigheten.
• Den slutliga 70% betalningen av hyresbeloppet betalas 60 dagar före ankomstdatum.

Fastighetsdeposition:
• Depositionsbeloppet betalas in vid slutbetalningen och återbetalas till ert bankkonto 7 dagar efter er avresa ifrån fastigheten

Depositionsbelopp för hela vistelsen:
Lägenhet: 150 Euro
Radhus: 150 Euro
Hus / Villa: 300 Euro

 Personligt ansvarig för Fastigheten:
• Minimiålder för att hyra fastighet hos oss är 27 år
• Den person som står ansvarig för fastighetsbokningen står också som personligt ansvarig för att fastigheten lämnas tillbaka i samma skick som den hämtades. Skulle skadegörelse eller avsaknad av inventarier eller dyl. uppstå så ersätter ansvarig fastighetsbokare allt till nykostnadspris plus eventuell hantverkarkostnad.

Covid-19 Avbokningspolicy
• Om Covid-19 restriktioner inte tillåter er att resa i ert hemland eller i Spanien så har ni fri ombokning av era bokade datum i 18 månader från ert ankomst datum.

Vid eventuell avbokning:
• Sker avbokning mer än 60 dagar innan avresedatum betalas halva det 30% inbetalda beloppet på uthyrningen tillbaka.
• Sker avbokningen mindre än 60 dagar innan avresedatum så sker ingen återbetalning
• Vi rekommenderar våra resenärer att teckna en reseförsäkring

Husdjur och Rökning:
• Husdjur får ej medtagas in i fastigheten.
• Rökning är givetvis helt förbjuden i fastigheten samt terrassen.

Städning av Fastigheten:
• Slutstädning ingår i uthyrningspriset.
• Diskning samt allmän iordningställande ingår ej i slutstädningen.
• Görs inte disk eller allmän iordningställande så att städare behöver bruka tid på disk eller allmän iordningställande så debiteras detta mot depositionen.