Payment Request

Sorry, but no booking was found.

 

Make Final Balance Payment
You make your final balance payment here with card payment. You pay the final balance amount stated above

Property Damage Deposit
Information regarding the damage deposit for the property during your rental time.

In order to save transaction fees for our tenants on the refundable damage deposit amount we will only block the damage deposit amount on the card that is used during the payment of the booking. Therefore please make sure that you have the damage deposit amount available on your card at least 5 days before check-in date. After our personal have checked the property after your departure will the damage deposit amount be released (refunded) on your card 7 days after your check-out date.

Damage Deposit Amounts for the whole stay:

Apartment: 150 Euro
Town House: 150 Euro
House/Villa: 300 Euro

Welcome to Nerja!

Kind Regards

Fredrik and Ulrika

——————————————————————

Gör Slutbetalning
Ni gör er slutbetalning här med kortbetalning. Ni betalar slutbeloppet som anges ovan

Fastighets Deposition
Information om skadedepositionen för fastigheten under er hyres tid.

För att spara transaktionsavgifter för våra hyresgäster på det återbetalningsbara depositionsbeloppet blockerar vi endast skadedepositionsbeloppet på kortet som används för betalningen av bokningen. Se därför till att ni har det skadedepositionsbeloppet tillgängligt på ert kort minst 5 dagar före incheckningsdatumet. Efter att vår personal har kontrollerat fastigheten efter er avresa kommer beloppet för depositionen att återbetalas till ert kort 7 dagar efter ert utcheckningsdatumet.

Depositionsbelopp för hela vistelsen är:

Lägenhet: 150 Euro
Radhus: 150 Euro
Hus / Villa: 300 Euro

Välkommen till Nerja!

Med Varma Hälsningar

Fredrik och Ulrika